El Projecte Compartit

Sabadell, 10 de gener de 2016

EL PROJECTE COMPARTIT

Les AMPA de l’Escola Pia de Catalunya tenim el mandat de fer participar les famílies en l’entorn escolar, un entorn on volem educar els nostres fills des de la perspectiva d’una educació integral i també en l’escolarització, on els pares no podem quedar-hi exclosos. Totes dues parts, família i escola, tenim com a objectiu comú l’educació dels alumnes i els fills. Volem treballar plegats perquè això sigui possible.

Les AMPA hem anat trobant elements comuns de participació a l’escola, això és el que anomenem el Projecte Compartit: la manera com els pares participem en aquest projecte d’objectius quadriennals que tots assumim i aprovem en una Assemblea formada per tots els membres de la Comunitat Escolàpia. Som partícips de la Institució doncs en les Assemblees, hi ha uns objectius que són a proposta dels equips educatius de l’escola, uns altres que són a proposta dels alumnes, i d’altres a proposta nostra, de les famílies de les escoles.

El Projecte Compartit té una part fixa, que són els objectius que es mantenen des de la seva creació fa dotze anys i que segueixen funcionant, entre d’altres son:

  • La millora de la comunicació
  • Treballar conjuntament la implicació educativa
  • Fomentar la cohesió social
  • La dimensió pastoral

A partir d’aquest curs 2015/16 i per el proper quadrienni, afegim dins el projecte compartit la “Millora de la participació de les famílies en el marc del projecte compartit durant tot el període de la VII Assemblea de les Institucions Educatives”.  Volem que quedi vertebrat amb els següents indicadors:

  1. Que s’hagi integrat les eines de comunicació Escola-AMPA (concretar en web, xarxes socials, calendari…).
  2. Que s’hagi creat un pla de formació adreçat als pares i mares delegats de cada institució educativa per tal de desenvolupar el seu rol i fomentar la seva implicació en el context del Projecte Compartit.
  3. Que s’hagi creat un pla de voluntariat adreçat als pares i mares de cada institució educativa a fi de fomentar la participació i la implicació de les famílies en les diferents activitats de l’AMPA, de l’Escola i dels alumnes, fomentant la bona convivència.
  4. Que s’hagi creat a les diferents escoles una comissió mixta de pastoral, integrada per pares, alumnes grans i el coordinador responsable de l’Escola.
  5. Que s’hagin potenciat activitats i formació en la dimensió emocional i interior per a les famílies. Xerrades, grups de reflexió i/o de fe per a alumnes grans i antics alumnes.

Amb la suma d’esforços i dedicació de tota la comunitat assolirem aquest repte, que de ben segur repercutirà en la formació dels alumnes i l’educació integral dels nostres fills.

La Junta de l’AMPA

About tuetsampa

Associació de pares i mares de l'Escola Pia de Sabadell

Posted on gener 10, 2016, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Comentaris tancats a El Projecte Compartit.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: