Arxiu del Blog

[dijous, 20/11] Assemblea General AMPA + Conferència Escola Pia

Hola famílies,

El proper dijous 20 de novembre se celebra l’Assemblea General de l’AMPA i a continuació hi haurà una Conferència a càrrec de la Direcció de l’Escola.

 

Cartell Assemblea 2014-15 i Conferència escola pia - v3

 

L’Assemblea és una oportunitat important per seguir creant comunitat i participant a l’escola en benefici dels nostres fills, així com també explicar-vos el què ha fet l’AMPA i la seva junta directiva al llarg del curs passat i presentar-vos els projectes d’enguany per a la seva aprovació.

La conferència, “La política assembleària de l’Escola Pia” (Jordi Fontoba -director- i Lucia Mataix -directora pedagògica-), ens permetrà conèixer millor tot el que hi ha darrere la nostra escola a nivell de l’Escola Pia de Catalunya, les polítiques i metodologies pedagògiques que planifiquen i coordinen:

L’Escola Pia de Catalunya és una xarxa de 20 escoles que cada quatre anys es troben per decidir una planificació estratègica i conjunta de les seves principals línies d’actuació. D’aquesta trobada en diem Assemblea i a finals d’aquest curs ens toca una de nova. En aquesta xerrada donarem a conèixer quines han estat les principals polítiques treballades els darrers quadriennis, així com les metodologies d’aula que s’han derivat de la seva aplicació.

També intentarem donar una visió dels que al nostre entendre seran els principals reptes del món educatiu en un futur immediat, que haurien de veure’s reflectits en la propera Assemblea. Donarem exemples pràctics i reals de les actuacions fetes.

 

CONVOCATÒRIA

La primera convocatòria per l’Assemblea és a les 19:30h, i en segona convocatòria a les 20h. A continuació, es farà la conferència a càrrec de la direcció de l’escola. Tindrà lloc a la sala d’actes (c. Garcilaso, 93).

ORDRE DEL DIA

  • Benvinguda i presentació dels membres de la Junta.
  • Ratificació de la nova Junta.
  • Aprovació de l’acta de l’Assemblea ordinària celebrada el curs 2013-2014 (aquí es pot descarregar).
  • Memòria de les activitats realitzades el darrer curs.
  • Projectes d’activitats pel curs 2014/2015.
  • Estat de comptes.
  • Pressupost i proposta de quota pel present curs.
  • Informació de la direcció de l’escola.
  • Torn obert de paraules.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Us recordem que els Estatuts marquen que cada pare, mare o tutor legal és soci individualment i per tant amb un vot cada un, és per això que si teniu previst no assistir a l’Assemblea podeu delegar el vostre vot a qualsevol altre soci de l’associació. Per fer-ho, tan sols caldrà que lliureu la part inferior d’aquest escrit al soci que designeu, o bé que dipositeu signada la butlleta a la bústia que l’AMPA al rebedor de l’Escola, si el que voleu és donar la vostra representació al President de la Junta Directiva. Cada delegació és individual, motiu pel qual adjuntem dues butlletes.

 

Us hi esperem!

Atentament,

La Junta de l’AMPA Escola Pia Sabadell

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En / Na ________________________________________________ del Curs ______________, delego la meva representació a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pares d’alumnes de l’Escola Pia de Sabadell pel proper dia 20 de Novembre de 2014 a _______________________________________________
Signatura,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En / Na ________________________________________________ del Curs ______________, delego la meva representació a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pares d’alumnes de l’Escola Pia de Sabadell pel proper dia 20 de Novembre de 2014 a_______________________________________________
Signatura,