Arxiu del Blog

L’Escola Pia de Catalunya celebra la VII Assemblea de les Institucions Educatives

https://www.youtube.com/watch?v=NS9RHakUXaw

“Noves preguntes, noves respostes: junts decidim”

El 6 i 7 de març 2015, Mataró acollirà la VII Assemblea de les Institucions Educatives, l’òrgan col•legiat de representació de les escoles de l’Escola Pia de Catalunya. Sota el lema “Noves preguntes, noves respostes: junts decidim”, té la funció d’avaluar el grau de compliment de les polítiques aprovades a l’anterior Assemblea i el funcionament de cada escola durant aquest període de temps, així com decidir les polítiques globals que la institució es compromet a aplicar els propers anys.

L’Assemblea es convoca cada quatre anys i la componen representants de tots els estaments de les escoles, ja sigui per càrrec o per elecció directa. Enguany, hi participaran més de 200 persones entre religiosos, professorat, alumnat, AMPES representants de les famílies i personal de gestió i administració.

 Durant els dos dies, s’avaluaran les polítiques de l’anterior assemblea, celebrada el 2011, on es va fer èmfasi en treballar la participació de l’alumnat en la vida del centre; desplegar el projecte compartit, o treballar en totes les etapes les dimensions social, emocional i interior de les persones. Alhora, s’establiran les línies educatives que marcaran el futur de l’Escola Pia, i es votaran les propostes que cada àmbit –alumnat, famílies, professorat- presentarà a l’Assemblea i que han estat treballades prèviament durant mesos.

 Les propostes van enfocades a implementar la interdisciplinarietat a l’aula; a impulsar la innovació metodològica per potenciar el talent de l’alumnat; augmentar l’oferta formativa de les escoles, sobretot en l’àmbit postobligatori, i facilitar la inserció laboral; fomentar el treball en xarxa, compartint objectius i recursos; consolidar el projecte de dimensió interior, emocional i social com a part rellevant del projecte educatiu; obrir les escoles al seu entorn immediat per donar una resposta a les necessitats dels col•lectius més vulnerables; dotar d’espais de reflexió pedagògica a totes les institucions educatives, o millorar la competència lingüística de l’alumnat.

Un senzill acte de caritat…

Un senzill acte de caritat crea un espiral sens fi, que retorna cap a tu.