Monthly Archives: Octubre 2011

XERRADA 14 DE NOVEMBRE

XERRADA 14 NOVEMBREXERRADA 14 NOV-2

Xerrada: Com ajudar els fills a estudiar a càrrec del Sr. Juanjo Fernández

Dia: 14 de novembre

Hora: 20:30

Lloc:  Sala d’actes

ASSEMBLEA GENERAL: Dimarts, 8 de novembre

Pares i Mares d’alumnes de la nostra escola. Recordeu que tots els pares i mares amb fills a l’escola sou socis de l’Ampa, i que per tant esteu convocats el dia de l’Assemblea General.
El motiu d’aquesta assemblea, a més d’un precepte estatutari, obeeix a l’interès de comunicar-nos amb tots el pares i mares, explicar-vos el que ha fet l’AMPA i la seva junta directiva al llarg del curs passat i presentar-vos els projectes d’enguany per a la seva aprovació.

CONVOCATÒRIA

Dia : Dimarts 8 de Novembre de 2011
Hora : 1a convocatòria a les 19:30 h
2a convocatòria a les 20:00 h.
Lloc : Sala d’actes de l’Escola (entrada Carrer Garcilaso )

ORDRE DEL DIA

  • Benvinguda i presentació dels membres de la Junta. Ratificació de la nova Junta

  • Aprovació de l’acta de l’Assemblea ordinària i de l’acta de l’Assemblea extraordinària celebrades el curs 2010-2011. Aquestes actes estan penjades al bloc de l’AMPA per poder ser consultades.

  • Memòria de les activitats realitzades el darrer curs

  • Projectes d’activitats pel curs 2011/2012

  • Estat de comptes

  • Pressupost i proposta de quota pel present curs

  • Informació de la direcció de l’escola

  • Torn obert de paraules

Us recordem que el Estatuts marquen que cada pare, mare o tutor legal és soci individualment i per tant
amb un vot cada un, és per això que si teniu previst no assistir a l’Assemblea podeu delegar el vostre vot a qualsevol altre soci de l’associació. Per fer-ho, tan sols caldrà que lliureu la part inferior d’aquest escrit al soci que designeu, o bé que dipositeu signada la butlleta a la bústia que l’AMPA al rebedor de l’Escola, si el que voleu és donar la vostra representació al President de la Junta Directiva. Cada delegació es individual, motiu pel qual adjuntem dues butlletes.

Sabadell a 17 d’ Octubre de
2011 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En / Na ________________________________________________ del Curs ______________, delego la
meva representació a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pares d’alumnes de l’Escola Pia de
Sabadell pel proper dia 8 de Novembre 2011 a ________________________________________________
Signatura,

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En / Na ________________________________________________ del Curs ______________, delego la
meva representació a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pares d’alumnes de l’Escola Pia de
Sabadell pel proper dia 8 de Novembre de 2011 a________________________________________________
Signatura,

CONVOCATÒRIA (format doc)

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 2010-2011

ACTA ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA 10/05/2011

MYENTRADA.COM

Ens hem donat d’alta com a clients en aquest servei per poder beneficiar-nos de descomptes molt interessants (fins a un 20%), tant a nivell individual com en grup, a l’hora de reservar entrades per espectacles i altres sectors d’oci.

Aquest és l’enllaç al web del servei:  MYENTRADA

Aquí teniu les dades:

Usuari:               tuetsampa

Password:          avantatges

Esperem que sigui del vostre interès.