Monthly Archives: gener 2013

Nota per a les famílies de P3

En les últimes assemblees de l’AMPA s’ha fet manifesta la necessitat de comptar amb més col · laboració i comunicació entre les famílies i la junta. Per això pensem que la fórmula consisteix en la creació d’una nova figura anomenada “pare / mare delegat” per les classes P3A, P3B i P3C. Aquest delegat designat voluntàriament i amb aprovació dels membres de la seva classe, col · laboraria en cohesionar, ordenar i coordinar les inquietuds de la seva classe en curs i fer de portaveu per comunicar-ho al representant de la Junta de l’AMPA.

 Els pares i mares interessats ho poden comunicar per qualsevol dels mitjans de comunicació de l’AMPA o la representant de curs P3 de l’AMPA.

Bloc: https://tuetsampa.wordpress.com/

Facebook: TuetsAmpa EscolaPia Sbd

Twitter: @tuetsampa

Representant P3 AMPA: sharoncart@hotmail.com

Moltes gràcies!